W formularzu Podatek można uwzględnić przychody z najmu.

Gdy prowadzimy działalność gospodarczą oraz dodatkowo zajmujemy się najmem, wówczas w celu rejestrowania przychodów i kosztów z tytułu najmu należy założyć osobną Firmę, gdzie dane te będą księgowane.

Formularz Podatek sporządzamy uwzględniając oba źródła przychodów.

W tym celu w module programu Podatek w opcji Aktualizacja - Źródła obrotów wskazujemy w polu K.1 (lub K.2) Firmę, z której pobieramy dane dotyczące działalności gospodarczej, a w polu M.1 (lub M.2) Firmę z której pobieramy dane dotyczące najmu. Dla obu Firm określamy udział.

Przychody z najmu wskazujemy w
Księgi – Podatek – Aktualizacja - Źródła obrotów.

Aby zobaczyć więcej komunikatów wejdź do Centrum Serwisowe – nowości.