Sporządzając rozliczenie przejazdów rozliczanych kilometrówką nie można takiego zestawienie wydrukować dla każdego miesiąca osobno.

Tabelę rozliczenia przejazdów należy drukować w całości - nie ma możliwości wydrukowania tylko jednego miesiąca. Wynika to z tego, że rozliczenia dokonuje się narastająco od początku roku.

Za dany miesiąc można drukować ewidencję przejazdów zakładając odpowiedni filtr.

Ewidencję przejazdów drukujemy w
Kartoteki – Przejazdy.

Aby zobaczyć więcej komunikatów wejdź do Centrum Serwisowe – nowości.