Przy wyliczaniu zaliczki na podatek dochodowy należy wybrać sposób liczenia podatku.

Do dyspozycji mamy ujęcie miesięczne i kwartalne.

Można także zaznaczyć aby podatek był liczony według stałej stawki 19% (podatek liniowy).

W przypadku gdy wyliczamy podatek na zasadach ogólnych, tzw. progresywny możemy skorzystać z ulgi podatkowej. Aby była ona uwzględniona należy zaznaczyć opcję: "Uwzględniaj ulgę podatkową".

Sposób liczenia podatku w firmie wybiera się w Księgi – Podatek – Opcje.

Aby zobaczyć więcej komunikatów wejdź do Centrum Serwisowe – nowości.