Wszystkie zaksięgowane, bądź próbnie zapisane dokumenty, trafiają do Dziennika zapisów.Magazynowane są tu wszystkie dokumenty z całego roku. I z tego miejsca są uwzględniane w systemie.

Zwracamy uwagę na klawisz [Opcje], dostępne jest tu storno, nota korygująca. Prosimy zaznajomić się z nimi.

W Dzienniku zapisów można także rozliczyć dokumenty za pomocą klawisza [Rozlicz].

W przypadku posiadania klucza serwisowego można w tym miejscu poprawiać a nawet usuwać już zaksięgowane dokumenty.

Dziennik zapisów znajduje się wKsięgach.

Aby zobaczyć więcej komunikatów wejdź do Centrum Serwisowe – nowości.