Można ustawić, aby podczas księgowania dokumentów, dzień wpisu do Księgi wypełniał się automatycznie.

Aby to uzyskać należy mieć zaznaczoną opcję "Czy po wpisaniu daty wystawienia automatycznie wypełniać pole: Dzień wpisu do księgi".

Jeżeli pole to nie będzie wypełniane automatycznie to znaczy, że miesiąc księgowy jest inny niż data wystawienia dokumentu lub należy sprawdzić czy Firma prowadzi kontrolę zapłat - jeżeli tak, musi być równocześnie zaznaczony parametr: Termin płatności.

Opcję zarządzającą automatycznym wypełnianiem dnia wpisu do Księgi znajdziemy w
Księgi – Księgowanie – Opcje – Opcje księgowania.

Aby zobaczyć więcej komunikatów wejdź do Centrum Serwisowe – nowości.