Opcja „ Czy sprawdzać zgodność daty sprzedaży/otrzymania z miesiącem i rokiem księgowym” zależy od klucza serwisowego.

Program będzie sprawdzał i ostrzegał o niezgodności między datą sprzedaży/otrzymania z miesiącem i rokiem księgowym tylko w przypadku, gdy klucz serwisowy jest nieaktywny.

Kontrola będzie wtedy polegała na sygnalizowaniu, że data sprzedaży/otrzymania ma inny miesiąc niż ustawiony w programie miesiąc księgowy, na który są prowadzone księgowania. Nie dotyczy to jednak daty wystawienia i różnic między nią a datą sprzedaży/otrzymania.

Opcja sprawdzania zgodności daty sprzedaży/otrzymania z miesiącem i rokiem księgowym znajduje się w
Księgi – Księgowanie – Opcje - Opcje księgowania.

Aby zobaczyć więcej komunikatów wejdź do Centrum Serwisowe – nowości.