Pierwszą rzeczą, jaką musimy wykonać po zainstalowaniu programu jest utworzenie Planu Kont.

Plan Kont jest niezbędny do księgowania wszystkich zdarzeń gospodarczych. Nie ma jednak nic wspólnego z pełną księgowością. Pozwala jedynie na sprawne ujęcie wszystkich dokumentów we właściwych miejscach programu. Konta określają, czy dany dokument ma trafić do: KPiR, rejestrów VAT, deklaracji VAT.

Plan Kont tworzymy klikając
Kartoteki – Plan Kont - Opcje wybierając: Kreator Planu Kont lub domyślny Plan Kont.

Aby zobaczyć więcej komunikatów wejdź do Centrum Serwisowe – nowości.